Waarom is deze vzw zo belangrijk?

Goede educatie voor kinderen is de basis voor een goede toekomst. Daar proberen de mensen van het Rockland School project aan te bouwen. Ondanks de grote vooruitgang van deze school, is er nog veel nood aan verbetering. De school is officieel geregistreerd, maar dit brengt bepaalde verplichtingen met zich mee. Zo is er nood aan extra land voor sportactiviteiten, een eetzaal voor de kinderen, een lerarenlokaal, een EHBO lokaal, enzovoort. Al deze dingen moeten er komen als de school zijn officiële registratie wil behouden. Financiële steun is dus nog steeds hard nodig, zeker omdat de overheid geen subsidies geeft voor private scholen. Deze scholen zijn belangrijk omdat de kinderen er Engels leren, wat belangrijk is voor het vinden van werk en voor het opbouwen van een stabiele toekomst.

Wat wij willen doen is de kwetsbare jeugd van Tanzania steunen door fundraising. Dit doen we door met het ingezamelde geld financiële steun te bieden aan de NGO ‘Tanzania Love Children’. Zij gebruiken dit geld om kinderen op te vangen in tehuizen en voor het betalen van schoolgelden van de armste kinderen. Op deze manier zorgen we ook voor extra inkomsten voor de school, wat helpt bij de verdere uitbouw. Ook willen we helpen door het vinden van sponsors die maandelijks een bijdrage willen geven die gespendeerd wordt aan kledij, voeding, schoolgelden en leuke activiteiten. Momenteel is er weinig steun van buitenaf en ook hier is nood aan.

Op lange termijn willen we nog verder gaan en meer scholen in Tanzania helpen te groeien en onderdak te voorzien voor meer kinderen. Echter zijn dit momenteel verre toekomstplannen, die we hopen met jullie hulp te realiseren. Educatie en huisvesting blijven de belangrijkste factoren om de toekomst van deze kinderen te garanderen.

Tot zover het ontstaan van ‘HaKiTa – Hulp aan kinderen Tanzania’. Hopelijk inspireert dit verhaal mensen om het project en de verdere ontwikkeling te volgen. En wie weet zijn er wel mensen die interesse hebben om te helpen. Zij kunnen dan steeds contact met ons opnemen zodat we kunnen bekijken wat we samen kunnen doen.

Asanté Sana!