Wat we doen

Tehuis

In het tehuis worden kinderen opgevangen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. HaKita helpt bij de kosten voor het plaatsen van kinderen.

Schoolgeld

Donaties worden gebruikt voor het betalen van de schoolgelden van de kinderen van de armste gezinnen van de gemeenschap. Dit gebeurt steeds in samenspraak met ‘Tanzania Love Children’.

Extra zorg

Alle kosten die noodzakelijk zijn bij de opvoeding van de kinderen op school en in het tehuis die niet door de eigen families betaald kunnen worden.