Steun ons

Wil jij ons steunen? Samen kunnen we een verschil maken voor enkele van de vele kwetsbare kinderen in Tanzania.

Steunen kan door een gift te doen op ons rekeningnummer: BE35 7360 5629 6137 op naam van Hakita VZW. Als mededeling kan je dan ingeven: ‘vrije donatie’ en de datum van de donatie. Het ingezamelde geld zal door ons overgemaakt worden aan NGO Tanzania Love Children. Zij zullen dit geld, in samenspraak met ons, gebruiken om de meest kwetsbare kinderen en gezinnen van de lokale gemeenschap te ondersteunen door de aankoop van voedsel, het betalen van schoolgelden, uniformen en benodigdheden, het geven van workshops en lessen rond gezondheid en het genereren van inkomsten, enzovoort.

Voor fiscale attesten werken we samen met VZW Salvatorhulp. Wil je graag een fiscaal attest ontvangen, gelieve dan je gift over te schrijven op het rekeningnummer BE24 4531 0183 5138 op naam van VZW Salvatorhulp en vergeet zeker niet als gestructureerde mededeling 000/9324/00069 in te geven. Deze giften worden door VZW Salvatorhulp doorgestort naar NGO Tanzania Love Children en de fiscale attesten worden door hen uitgeschreven. Wie op jaarbasis voor minstens 40 euro schenkt, heeft recht op een fiscaal attest. In de maand februari of maart van het jaar na de gift(en), krijgt de schenker een attest. Dit attest geeft recht op een belastingvermindering van 45% op het geschonken bedrag.

Voor welk soort giften ontvangt een schenker een fiscaal attest?

  • De gift is afkomstig van het individueel inkomen van de schenker.
  • Er is geen enkele tegenprestatie voor de gift. Een tegenprestatie kan zijn: deelname aan een activiteit, levering van een goed of dienst, logovermelding, promotie in een afdelingstijdschrift,…
  • De gift is afkomstig van een individuele schenker of een bedrijf en niet van de opbrengst van een geldinzameling (een eetfestijn, een activiteit met winst,…)
  • Het totaal van de giften bedraagt minstens 40 euro op één jaar tijd. Dat kan een enkele gift zijn of de som van verschillende giften van één schenker aan dezelfde vzw in hetzelfde jaar. Giften aan verschillende vzw’s worden niet samengeteld.

Regelmatig worden er ook evenementen georganiseerd om geld in te zamelen. Deze kan je terugvinden in de rubriek Evenementen.

Asanté Sana!