Structuur

HaKiTa is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) in België die samenwerkt met een niet-gouvernementele organisatie (ngo) in Tanzania, ‘Tanzania Love Children Organisation’.

Tanzania Love Children Organisation (ngo)

De ngo in Tanzania werd in 2014 erkend. Ze zet zich in voor het verstrekken van onderwijs aan kinderen in Tanzania en het ondersteunen van de gemeenschap, met als doel om een stabiele toekomst op te bouwen voor de hele gemeenschap.

Hulp aan Kinderen Tanzania (vzw)

HaKiTa is in 2018 opgericht om de Tanzaniaanse ngo financieel en adviserend te ondersteunen. Het is de brugpersoon tussen de ngo en de sponsors.

Het doel van de vzw is hoofdzakelijk fondsenwerving en bewustmaking van de problematiek in Tanzania in de vorm van projectaanvragen, evenementen en sensibiliserende activiteiten.