Schoolgelden

Omdat het betalen van schoolgelden een groot probleem is voor de vele arme families in Tanzania, zet vzw HaKiTa er zich voor in om geld in te zamelen voor het betalen van deze schoolgelden.

Wij geloven dat kwalitatief onderwijs de beste basis is voor een goede toekomst.

Het ingezamelde geld wordt gebruikt voor het betalen van de schoolgelden van de kinderen van de armste gezinnen van de gemeenschap. Dit gebeurt steeds in samenspraak met ‘Tanzania Love Children’.