Dodentocht 2019

Het is gelukt! Alle drie de leden die hebben deelgenomen aan de dodentocht op 9 en 10 augustus, hebben de beoogde kilometers kunnen afleggen. Elke en Jelle hebben de volledige 100 km gewandeld op 21 uren en 30 minuten en Luc heeft gedurende 54 kilometers voor de nodige morele steun gezorgd.

In totaal werd er iets meer dan 1600 euro ingezameld! Dit geld werd ondertussen overgemaakt aan ‘Tanzania Love Children’ en zal gebruikt worden voor het betalen van schoolgelden voor een gans jaar van twee kinderen en voor het betalen van huur van het nieuwe opvangtehuis. 

Alvast bedankt aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd!