Algemene zorg

Met algemene zorg bedoelen we alle kosten die noodzakelijk zijn bij de opvoeding van de kinderen in het tehuis. Dit houdt onder andere de kosten in voor gezonde voeding, kledij, medische kosten, maar uiteraard ook ontspanning.