Adopteren van hulpbehoevende kinderen

VZW HaKiTa werkt samen met de NGO ‘Tanzania Love Children’ om hulp te bieden aan de meest kwetsbare gezinnen van de gemeenschap. Dit doen we door kinderen van deze gezinnen te adopteren. Dit houdt in dat er bekeken wordt wat de noden zijn van de kinderen in kwestie en dat wij hiervoor de nodige financiële steun bieden. Per kind wordt afzonderlijk bepaald op welk gebied er nood is aan hulp en hoeveel dit op jaarbasis zal kosten. Vervolgens wordt het benodigde bedrag ingezameld en wordt het kind voor de periode van tenminste 1 jaar geadopteerd.