Onze eerste adoptant

Eind 2018 werd er een wafelbak georganiseerd met als doel om een nieuw kind onderdak te kunnen bieden in het tehuis.

De opbrengst bedroeg 500 euro en dit bedrag werd op 28 februari 2019 persoonlijk overgedragen aan de NGO ‘Tanzania Love Children’ tijdens een bezoek aan het project.

Met dit bedrag was het mogelijk om Peter naar het tehuis te halen en om hem naar Rockland School te sturen. Op deze manier zijn we alvast verzekerd dat hij een jaar lang goed onderdak en een goede educatie krijgt. Een hartelijke welkom aan onze eerste HakiTa ‘adoptant’. 

Bedankt aan alle sponsors!