Tehuis

Momenteel verblijven er 22 kinderen bij Charles Mazulla en zijn familie. Dit zijn kinderen die behoren tot de armste gezinnen van de gemeenschap. Gezinnen die niet in staat zijn om in de opvoeding te voorzien. Het tehuis is dus het huis waar de familie Mazulla woont met een paar kindermeisjes en waar ook de vrijwilligers verblijven die meewerken aan het Rockland School project. Het doel van de vzw is om financiële steun te geven voor het betalen van huurgelden en op die manier de huisvesting van de kinderen te verzekeren.

Omdat er momenteel een hoge nood is aan de opvang van kinderen, is er ook een tweede huis dat gehuurd wordt voor het onderbrengen van kinderen.