Tehuis

In het tehuis verblijven kinderen die behoren tot de armste gezinnen van de gemeenschap. Gezinnen die niet in staat zijn om in de opvoeding te voorzien. In het tehuis worden de kinderen verzorgd door de kindermeisjes, die ook hier verblijven. Het doel van de vzw is om financiële steun te geven voor het betalen van het verblijf van enkele van deze kinderen en op die manier hun huisvesting te verzekeren.